Wat zegt de bijbel over filosofie?

0
156
Wat zegt de bijbel over filosofie
Wat zegt de bijbel over filosofie

De Bijbel spreekt niet direct over “filosofie” in de moderne zin van het woord. Echter, in het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord “philosophia” (waarvan het woord “filosofie” is afgeleid) eenmaal gebruikt in Kolossenzen 2:8:

“Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.”

In deze context waarschuwt de apostel Paulus de gelovigen in Kolosse tegen het laten beïnvloeden door wereldse filosofieën die in strijd zijn met het evangelie van Christus. Het lijkt erop dat Paulus hen waarschuwt voor bepaalde leringen of gedachtegoed dat hun geloof zou kunnen ondermijnen.

Hoewel de Bijbel niet uitgebreid ingaat op filosofische stromingen, benadrukt hij wel het belang van waarheid, wijsheid en het juiste begrip van God. De Bijbel spoort gelovigen aan om met wijsheid en onderscheidingsvermogen te handelen en zich te richten op de kennis van God boven alle andere kennis.

Het is ook belangrijk op te merken dat veel christelijke denkers door de eeuwen heen hebben geprobeerd de leringen van de Bijbel te verbinden met filosofische ideeën, en zo is er een rijke traditie van christelijke filosofie ontstaan.

In het algemeen kunnen we zeggen dat de Bijbel gelovigen aanmoedigt om elk gedachtegoed te toetsen aan de Schrift en voorzichtig te zijn met ideeën die in strijd zijn met het christelijk geloof.

Filosofie in Kolossenzen 2:8

Deze zin komt uit Kolossenzen 2:8 van de Bijbel, en het is een waarschuwing van de apostel Paulus aan de gelovigen in Kolosse. Hier is een uitleg van de verschillende onderdelen van deze zin:

  1. “Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere”: Paulus waarschuwt de gelovigen om waakzaam te zijn, zodat niemand hen kan “stelen” of “wegvoeren” van de waarheid van het evangelie. Met “als een roof vervoere” bedoelt hij dat ze niet onbewust en ongewild moeten worden meegenomen door valse leringen.
  2. “door de filosofie, en ijdele verleiding”: Hiermee verwijst Paulus naar wereldse ideeën en filosofieën die niet in overeenstemming zijn met de leringen van Christus. “Ijdele verleiding” suggereert dat deze filosofieën leeg en misleidend zijn.
  3. “naar de overlevering der mensen”: Dit verwijst naar menselijke tradities en leringen die niet gebaseerd zijn op goddelijke waarheid.
  4. “naar de eerste beginselen der wereld”: Dit kan verwijzen naar wereldse principes of naar elementaire geestelijke krachten. In sommige vertalingen wordt dit weergegeven als “elementaire geesten van de wereld”.
  5. “en niet naar Christus”: Paulus benadrukt dat in plaats van zich te laten leiden door wereldse filosofieën en tradities, gelovigen zich moeten richten op Christus, die de ultieme waarheid en wijsheid is.

Kortom, Paulus waarschuwt de gelovigen in Kolosse om voorzichtig te zijn met het accepteren van wereldse filosofieën en tradities die hen kunnen afleiden van de waarheid van het evangelie en van hun relatie met Christus.