Wat zegt de bijbel over de straf als je een paragnost raadpleegd?

0
50
A small girl and grandmother reading bible at home.
A small girl and grandmother reading bible at home.

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over paragnosten, waarbij de algemene boodschap is dat het raadplegen van mediums, waarzeggers, en andere vormen van waarzeggerij wordt afgekeurd. Dit komt vooral naar voren in het Oude Testament. Enkele relevante passages zijn:

  1. Leviticus 19:31 – “Wend u niet tot de geesten van doden en raadpleeg geen waarzeggers, om u niet met hen te verontreinigen: Ik ben de HEER, uw God.”
  2. Deuteronomium 18:10-12 – “Laat bij u niemand gevonden worden die zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan, die zich met waarzeggerij bezighoudt, een wichelaar, een uitwichelaar, een tovenaar, een bezweerder, een medium, een spiritist of iemand die de doden raadpleegt. Want iedereen die deze dingen doet, is een gruwel voor de HEER…”
  3. 1 Samuël 28 – Dit hoofdstuk vertelt het verhaal van Koning Saul die een medium (de heks van Endor) raadpleegt om met de overleden profeet Samuël te spreken. Dit wordt afgebeeld als een daad van wanhoop en ontrouw aan God, en het leidt tot Sauls uiteindelijke ondergang.
  4. Handelingen 16:16-18 – In het Nieuwe Testament wordt ook melding gemaakt van waarzeggerij. Dit verhaal beschrijft hoe Paulus en Silas een jonge vrouw tegenkomen die door een geest van waarzeggerij bezeten is en veel geld verdient voor haar meesters door waarzeggerij. Paulus drijft de geest uit in de naam van Jezus Christus, wat aantoont dat de macht van Christus groter is dan die van waarzeggers.

Deze passages laten zien dat de Bijbel het zoeken naar en het vertrouwen op mediums en waarzeggers afkeurt, en moedigt gelovigen aan om hun vertrouwen in God te stellen.

In de Bijbel wordt het raadplegen van paragnosten gezien als ontrouw aan God en kan leiden tot spirituele vervreemding en afkeuring door God, zonder een specifieke wereldse straf te noemen.