Wat staat er in de bijbel over de eindtijd?

0
35
Wat staat er in de bijbel over de eindtijd?
Wat staat er in de bijbel over de eindtijd?

De Bijbel bevat diverse passages over de eindtijd, vooral in het Nieuwe Testament. De term “eindtijd” verwijst naar een reeks gebeurtenissen die zullen plaatsvinden aan het einde van de geschiedenis zoals wij die kennen, voorafgaand aan het oprichten van een nieuw hemels en aards koninkrijk door God. Hier zijn enkele belangrijke punten en bijbelse teksten over de eindtijd:

  1. Jezus over de eindtijd – In Matteüs 24 spreekt Jezus over de tekenen van Zijn wederkomst en van het einde van de wereld. Hij beschrijft diverse gebeurtenissen zoals valse profeten, oorlogen, aardbevingen en vervolgingen. Hij spreekt ook over “de gruwel van de verwoesting” (een verwijzing naar een profetie uit het boek Daniël) die in de heilige plaats zal staan.
  2. De Openbaring van Johannes – Het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, is een visioen van de apostel Johannes over de eindtijd. Het bevat symbolische en letterlijke beschrijvingen van oordelen, het optreden van de antichrist, de grote verdrukking, de eindstrijd bij Armageddon, en uiteindelijk de wederkomst van Jezus, gevolgd door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
  3. Paulus over de eindtijd – In zijn brieven spreekt Paulus over de wederkomst van Jezus en de opstanding van de doden. In 1 Thessalonicenzen 4:16-17 bijvoorbeeld, schrijft hij: “Want de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin van God, neerdalen uit de hemel, en eerst zullen de doden die in Christus zijn opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn.”
  4. De antichrist en de grote verdrukking – De Bijbel spreekt over een periode van grote verdrukking en het optreden van een figuur bekend als de antichrist (zie bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2). Deze figuur zal zichzelf verheffen boven alles wat God of heilig wordt genoemd en zal velen misleiden.
  5. Daniël en de eindtijd – Het Oude Testament, vooral het boek Daniël, bevat ook profetieën over de eindtijd. Daniël beschrijft visioenen van toekomstige koninkrijken en de uiteindelijke overwinning van het koninkrijk van God.

Dit is slechts een beknopt overzicht van wat de Bijbel zegt over de eindtijd. De interpretatie van deze teksten kan variëren afhankelijk van theologische standpunten en tradities. Het is altijd nuttig om de Bijbel zelf te lezen en eventueel met een theoloog of bijbelgeleerde te praten voor verdieping en inzicht.