Wat is volgens de Bijbel het Loofhuttenfeest (Sukkot)?

0
87
Wat is volgens de Bijbel het Loofhuttenfeest (Sukkot)?
Wat is volgens de Bijbel het Loofhuttenfeest (Sukkot)?

Het Loofhuttenfeest, bekend als Sukkot in het Hebreeuws, is een belangrijk Bijbels feest dat zijn oorsprong vindt in het boek Leviticus. Volgens de Bijbel is het een oogstfeest dat ook herinnert aan de periode dat de Israëlieten in de woestijn rondzwierven en in tijdelijke onderkomens, of hutten, leefden na de Exodus uit Egypte.

In Leviticus 23:34-43 geeft God de volgende instructies aan de Israëlieten:

“Spreek tot de Israëlieten en zeg: Op de vijftiende dag van deze zevende maand is het het Loofhuttenfeest voor de HEER, zeven dagen lang. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, dan mag u geen enkele dagtaak verrichten. Zeven dagen lang moet u de HEER een voedselgave aanbieden, en op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEER een voedselgave aanbieden. Het is een slotfeest, u mag dan geen enkele dagtaak verrichten.”

Tijdens het feest, dat zeven dagen duurt, verblijven Joden in tijdelijke hutten (sukkot, enkelvoud sukkah) die herinneren aan de kwetsbare woningen die de Israëlieten gebruikten tijdens hun 40-jarige reis door de woestijn na hun bevrijding uit slavernij in Egypte. Deze hutten zijn doorgaans bedekt met takken en laten door hun dak heen de hemel zien, wat dient als een herinnering aan de afhankelijkheid van God.

Sukkot is ook een tijd van vreugde en dankzegging voor de oogst, in het bijzonder de oogst van vruchten en olijven in het land Israël. Het wordt vaak geassocieerd met het bidden om regen voor het komende jaar en met het uiten van dankbaarheid voor de regen van het voorgaande seizoen.

De vier soorten planten die worden gebruikt tijdens het feest – de lulav (palmfrond), de etrog (citroenachtige vrucht), de hadas (mirte) en de arava (wilg) – worden samengebonden en gebruikt voor rituele bewegingen tijdens de dagelijkse gebeden gedurende het feest.

Voor zowel het jodendom als het christendom heeft Sukkot ook eschatologische betekenissen. In het jodendom wordt het soms gezien als een tijd die de toekomstige tijd van vrede en welvaart symboliseert. In het christendom wordt het geassocieerd met het duizendjarige rijk dat in sommige christelijke eschatologische tradities volgt op de terugkeer van Jezus Christus.