Vraag, en er zal je gegeven worden; zoek, en je zult vinden

0
51
Vraag, en er zal je gegeven worden; zoek, en je zult vinden
Vraag, en er zal je gegeven worden; zoek, en je zult vinden

De woorden “Vraag, en er zal je gegeven worden; zoek, en je zult vinden; klop, en er zal voor je opengedaan worden” komen uit het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 7, verzen 7-8, en maken deel uit van de Bergrede van Jezus. Deze verzen bevatten een belangrijke boodschap over gebed en het vertrouwen op God. Hier is een uitleg van wat deze verzen betekenen:

 1. Vraag, en er zal je gegeven worden:
  • Dit verwijst naar gebed en het vragen van God om hulp, leiding, zegeningen, en noden. Het impliceert dat wanneer je in gebed tot God komt met je verzoeken, God zal antwoorden en voorzien in wat je nodig hebt.
 2. Zoek, en je zult vinden:
  • Dit benadrukt het actieve aspect van het geloofsleven. Het gaat om het zoeken naar Gods wil, wijsheid, waarheid en aanwezigheid. Het betekent dat als je oprecht zoekt naar God en Zijn leiding, je zult vinden wat je nodig hebt.
 3. Klop, en er zal voor je opengedaan worden:
  • Dit beeld van kloppen op een deur suggereert aanhoudendheid en volharding in gebed en het streven naar een diepere relatie met God. Het impliceert dat wanneer je volhardend blijft kloppen, God de deur zal openen en je toegang zal geven tot Zijn zegeningen en aanwezigheid.
 4. Want ieder die vraagt, ontvangt; en wie zoekt, vindt; en wie klopt, voor hem zal opengedaan worden:
  • Dit vers bevestigt de belofte dat God zal reageren op de gebeden van de gelovigen. Het benadrukt Gods bereidheid om te luisteren en te antwoorden. Het laat zien dat God toegankelijk is voor iedereen die Hem oprecht zoekt en benadert met geloof en volharding.

Deze verzen nodigen gelovigen uit om actief en vol vertrouwen naar God te komen met hun zorgen, behoeften, en verlangens. Ze benadrukken het belang van gebed, volharding, en het zoeken naar een nauwe relatie met God. Jezus verzekert dat God degenen die Hem zoeken, bidden en volharden, zal beantwoorden en zegenen.

In bredere zin gaat het erom een relatie met God te cultiveren door middel van gebed, studie van de Schrift, en het naleven van Zijn geboden. Het belooft dat degenen die serieus en oprecht naar God zoeken, zullen ervaren dat God dichtbij is en dat hun gebeden worden verhoord.