Tongentaal

0
2647

Ik heb zo vaak gehoord dat mensen nog steeds de tongentaal spreken. Ik wil hier meer van weten. Wikipedia zegt het volgende over tongentaal.

Christelijke glossolalie of christelijke glossolalia, ook wel ‘spreken in tongen’, ‘tongentaal’ of ‘klanktaal’ genoemd, is een verschijnsel binnen het christendom. Het wordt in het Nieuwe Testament genoemd als één van de gaven van de Heilige Geest (1 Korintiërs 12) en als een teken dat men gelovig is (Marcus 16:17). Het is een spreken in een voor de spreker onbekende taal. De gave kwam volgens de teksten uit het Nieuwe Testament bij de eerste kerk veelvuldig voor. Zo spraken allen in tongen bij de uitstorting van de Heilige Geest (het Pinksterfeest), met als resultaat dat tientallen internationale toehoorders over “Gods grote daden” in hun eigen taal of dialect hoorden. Het spreken in tongen werd gezien als een gebeurtenis waardoor de Heilige Geest zich manifesteerde (Handelingen 10:44-46).

Ik wil dit verder gaan onderzoeken. Er is materiaal genoeg op het internet. Kijk maar eens naar de volgende film