Tongentaal vervolg (1)

0
1322

In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs ( 1 Korintiërs )  is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland. De brief is 16 hoofdstukken groot. Een onderwerp dat in deze brief uitgebreid aan de orde komt is de Tongentaal en andere gaven van de Heilige Geest (14:1-40).

Over welke gaven wordt gesproken:

Aan sommige gaven is een bediening verbonden: apostelschap (stichtend werk), profetie (de door God aangewezen richting duidelijk maken), evangelisatie (het tot geloof brengen van ongelovigen), herderschap (verantwoordelijkheid dragen voor het geestelijk welzijn van gemeenteleden) en leraarschap (het in kennis laten groeien van gemeenteleden).

Andere gaven die genoemd worden zijn: wonderen (Gods ingrijpen aanroepen), genezing (ziekten, kwalen, emotionele schade of handicaps helen), het onderscheiden van geesten (inzicht in het bovennatuurlijke, van belang bij exorcisme), geloof (vertrouwen op God), organisatie (bestuur van de gemeente), leiding (idem), tongentaal (bidden in onbekende talen), het vertalen van tongentaal, zielzorg (leden die iets te verwerken hebben bijstaan), dienen (de kerkgemeente dienen in praktische zin), geven (materieel en financieel) en barmhartigheid (uit medeleven mensen helpen).

Ook de apostel Paulus sprak in tongen (1 Korintiërs 14:18). Hij legt in de Bijbel uit dat wie in tongen (glossa) spreekt, niet tot de mensen spreekt maar tot God. In zijn brief aan de kerkelijke gemeente van Korinte legt Paulus veel uit over de glossolalie, zoals:

  1. het spreken in tongen is bidden/spreken in verborgenheden door de Heilige Geest (1 Korintiërs 14:2);
  2. het spreken in tongen behoort bij kerkelijke samenkomsten gevolgd te worden door een interpretatie of uitleg van deze tong door iemand die de gave van uitlegging gebruikt (1 Korintiërs 14:27-28);
  3. het spreken van tongen mag niet worden verhinderd (1 Korintiërs 14:39);
  4. iemand die in tongen spreekt, begrijpt zijn woorden zelf niet (1 Korinthiërs 14:2) maar wordt er door opgebouwd in zijn of haar geloof (Judas 20).

De tongentaal is één van de gave van de Heilige Geest. Als ik op internet zoek, kom veel meningen tegen over de gave van de Heilige Geest.

Een aantal website met een mening over de tongentaal.

http://www.tongentaal.nl/
http://www.ontdekgod.nl/bijbel-tongentaal/
http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123:tongentaal&Itemid=91
http://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/de-praktijk-van-het-bidden/137-tongentaal-of-klanktaal
http://www.cip.nl/god/mei-2015/49487-Tongentaal-is-een-heerlijke-gave
http://www.gotquestions.org/Nederlands/klanktaal-bidden.html
http://www.christeninfo.nl/christelijke-e-books/zoektocht-naar-de-juiste-kerk/spreken-in-tongen
https://staatgeschreven.nl/2010/08/20/spreken-in-tongen/
https://www.christianmatch.nl/forum/forum_posts.php?tId=3055&start=30
http://www.evangelisch-nieuws.nl/spreken-in-tongen.html
http://www.sign2god.com/Geestesgaven/Tongentaal/Tongentaal.html
http://vergadering.nu/wommack/wommack020de-heilige-geest-tape-2-spreken-in-tongen.htm
http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3504448/2013/09/05/Amerikaanse-pinkstergelovigen-spreken-minder-in-tongen.dhtml

Ik ben alles aan het lezen hierover. In mijn jeugd werd nooit over tongentaal gesproken, behalve tijdens de diensten van Pinksteren. Ik maak op uit 1 Korintiërs, dat de gaven van de Heilige Geest, nog altijd moeten bestaan. Deze zijn nooit terug getrokken. Het lijkt wel of deze gaven, door de jaren heen, niet verder zijn uitgedragen door de kerk. En nog steeds verhoord onze gebeden. Zoals ik denk te begrijpen, zorgde de tongentaal, dat gelovigen met elkaar konden communiceren, het was een middel om gelovigen, die andere talen (Latijn, Grieks, Hebreeuws) spraken met elkaar te laten communiceren.

Ik ga verder met lezen en om eerlijk te zijn, ik begrijp steeds meer van de bijbel en het woord van God. Ik ga verder met mijn zoektocht en wordt vervolgd.

Vervolg van https://brievenaangod.info/tongentaal/