Kerstmis 2017

0
1850
Kertmis 2018
Kertmis 2018

Ik wens iedereen een gelukkig kerst 2017 toe. Met komst van Jezus was vergeving van iedereen door God mogelijk. Het offer van Jezus heeft invloed op ons leven. Het is niet alleen vergeven worden, maar ook worden vergeven. Sommige dingen draai je niet terug in een leven, maar voor de rest van je leven krijg je rust dat je wordt vergeven en dat jezelf ook anderen hebt vergeven.

Inmiddels ben ik al een jaar lid van groot nieuws radio, een zender die nu nog gedurende een jaar is te beluisteren via de middengolf 1008 KHZ, daarnaast is groot nieuwsradio te beluisteren via internet of via DAB. (http://grootnieuwsradio.nl)

Jullie kunnen ook grootnieuwsradio steunen.

Er is ook een andere zender op DAB actief en dat is Radio Marie, dit is een katholieke radiozender. (http://www.radiomaria.nl/). Deze zender geeft ook hoop.

Wij ontvangen regelmatig berichten, berichten met een bijlage openen wij niet, i.v.m. het gevaar op een virus. Wij open alleen berichten met alleen tekst.

De geboorte van Jezus staat in Lucas 2:6-7. In de Statenvertaling luidt deze tekst:
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

De eerste reacties op de geboorte van Jezus (Lucas 2:15-20)

In het laatste gedeelte van het verhaal worden de eerste twee delen met elkaar verbonden. De herders vinden inderdaad het kind in de kribbe. Naast hun reactie staat de reactie van Maria (vers 19) en van andere aanwezigen (vers 18). De contemplatieve reactie van Maria functioneert als voorbeeld voor de lezers.
Het Evangelie volgens Lucas (vaak kortweg Lucas of Lukas genoemd) is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. Het behoort tot de drie synoptische evangeliën. Het boek is geschreven in het Koinè-Grieks.