Kerstboodschap 2023

0
36
Kerstboodschap 2023
Kerstboodschap 2023

Terwijl de wereld zich tooit in winterse pracht en we ons voorbereiden om Kerstmis te vieren, worden we herinnerd aan de tijdloze boodschap die de geboorte van Jezus Christus met zich meebrengt: een boodschap van hoop, liefde en vrede.

In een wereld waar oorlogen en conflicten al te vaak het nieuws domineren, is de komst van het Kind in de kribbe een stralend licht in de duisternis. Zijn geboorte was niet slechts een historische gebeurtenis, maar een goddelijke interventie, een belofte van verzoening en vrede voor alle mensen. Hij kwam om bruggen te bouwen waar muren waren, om liefde te brengen waar haat heerste en om vrede te stichten in de harten van degenen die in conflict leven.

Terwijl we ons te midden van de festiviteiten en de vreugde van het seizoen bevinden, mogen we niet vergeten dat de eindtijd, zoals beschreven in de Schrift, ons eraan herinnert om waakzaam en voorbereid te zijn. Niet met angst, maar met hoop en vertrouwen in de belofte van Christus. Want de eindtijd is niet alleen een moment van oordeel, maar ook van vervulling, waarin Gods ultieme plan voor de mensheid wordt gerealiseerd.

Dit Kerstfeest, laten we ons hart openen voor de vrede die Jezus brengt. Laten we ons inzetten om vredestichters te zijn in onze eigen gemeenschappen, in onze families en in de wereld. En laten we met vreugde en verwachting uitzien naar de dag waarop elke traan wordt weggewist, oorlog niet meer bestaat en ware vrede heerst in elk hart.

Moge de zegen van de pasgeboren Koning, Jezus Christus, u en uw dierbaren vergezellen tijdens deze Kerst en altijd.


Vrede op aarde en in de harten van alle mensen. Zalig Kerstfeest!