kerst 2012 Stille Nacht

0
848

Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zalwordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen HeerHij, der schepselen Heer.Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,wordt
G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor
Leer m’U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht,
Vreed’ en heil wordt gebracht,aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eerAmen! Gode zij eer.