Ingezonden vraag aan God: altijd pech, hoe krijg ik mijn vloek weg. is daar een gebed voor.

0
1281
Ingezonden vraag aan God: altijd pech, hoe krijg ik mijn vloek weg. is daar een gebed voor.
Ingezonden vraag aan God: altijd pech, hoe krijg ik mijn vloek weg. is daar een gebed voor.

Hallo

 Vergeef het me als ik met dit onderwerp in het verkeerde topic of zelfs op het verkeerde forum zit. Ik heb altijd gedacht dat God bestond en van alle mensen hield. Ik heb echter altijd pech, altijd ongeluk…ik heb me nog nooit in mijn leven vrolijk gevoeld, alles gaat altijd verkeerd. Zelfs dingen die op het eerste gezicht leuk lijken, veranderen voor mij in een teleurstelling. Wat moet ik doen? Wat heb ik God misdaan om zo gestraft te worden? Waarom mag ik nooit gelukkig zijn. is er een manier om deze vloek weg te krijgen.

Er is een gebed (Zit alles in, als je, je aan hem overgeeft, zal je leven anders worden)

https://brievenaangod.info/dagfelijkse-gebed-onze-vader/

 1. Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
 2. Uw Naam worde geheiligd;
 3. Uw Koninkrijk kome;
 4. Uw wil geschiede,
 5. gelijk in de Hemel als op de aarde.
 6. Geef ons heden ons dagelijks brood;
 7. en vergeef ons onze schulden,
 8. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
 9. en leid ons niet in verzoeking,
 10. maar verlos ons van de Boze.
 11. Want van U is het Koninkrijk
 12. en de kracht en de heerlijkheid
 13. tot in eeuwigheid.
 14. Amen.