Ik zoek mijn weg naar God onze Heer

1
771
Ik zoek mijn weg naar God onze Heer
Ik zoek mijn weg naar God onze Heer

Hoi,

Ik ben op zoek naar God en ik wil hem graag vinden. Het is een lange tocht en ik leer veel onderweg. Deze week heb ik veel geluisterd naar de bijbelpostcast en dagvers.

Wat ik afgelopen week heb geleerd is om te vergeven. Als je vergeeft, dan geef je aan God het over en dan krijg jezelf ook vergeving. Ik was vaak boos en zat vol wrok en wou altijd iemand terugpakken. Mijn lontje was vaak heel kort.

Ik vroeg om vergeving, maar ik gaf zelf heel moeilijk vergeving. Als je vergeving wil krijgen, moet je vergeven. Als je vergeeft dan geef je het aan God over en God oordeelt hierover. En zijn oordeel is rechtvaardig.

Het is niet alleen vergeven, maar ook een ander behandelen zoals jezelf behandelt wil worden. Je mag aan anderen niets opleggen wat ze niet kunnen volbrengen. Je moet je naaste liefhebben, zoals jezelf. Dit was ook heel moeilijk voor mij en inmiddels heb ik dit kunnen overwinnen. Het gaat om onhebbelijk heden naar anderen. Je moet je medemens helpen en je mag je medemens niet pesten.

Onderweg luister ik hier graag na en inmiddels ook tijdens het sporten. Ik leer hier zoveel van, dat ik het iedereen kan aanraden om hierna te luisteren.

Ik heb de wijsheid niet in pacht en ik ben mens, met mijn fouten. Andere mensen hebben ook fouten. Ik vergeef hun fouten en ik weet dat ik ook wordt vergeven. Het is een lange weg te gaan. Het is zeer moeilijk om alles goed te begrijpen, maar elke dag groeit het zaadje dat is geplant. Ik merk dat ik niet gelijk meer boos reageer, maar dat ik mijzelf eerst de spiegel voorhoud en ik mensen vergeef. Ik ben vaak net zo fout.

Ik vind het een leerzame weg en ik begrijp steeds meer. Ik begin het toe te passen in mijn leven.

Ik bid elke dag onze vader. Het is kort en krachtig.

 • Onze Vader die in de hemelen zijt,
 • uw naam worde geheiligd;
 • uw Koninkrijk kome;
 • uw wil geschiede,
 • gelijk in de hemel als ook op de aarde.
 • Geef ons heden ons dagelijks brood;
 • en vergeef ons onze schulden,
 • gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
 • en leid ons niet in verzoeking,
 • maar verlos ons van den boze.
 • [Want van U is het Koninkrijken de kracht en de heerlijkheid
 • tot in der eeuwigheid.]
 • Amen.

1 COMMENT

Comments are closed.