Hoe kan ik Gods wil leren kennen? door Corrie ten Boom

0
395

Corrie ten Boom is een figuur die wereldwijd wordt geëerd vanwege haar buitengewone geloof en moed tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin zij, samen met haar familie, veel Joden hielp ontsnappen aan de Nazi-vervolging. Haar ervaringen en diepe geestelijke inzichten zijn tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie voor velen. Een van de meest gestelde vragen onder gelovigen is: “Hoe kan ik Gods wil leren kennen?” Corrie ten Boom heeft hier gedurende haar leven diepgaand over nagedacht. Dit artikel werpt licht op haar perspectief over dit onderwerp.

Gebed als Fundament

Voor Corrie begon alles met gebed. Zij geloofde dat door oprecht te bidden en te luisteren, men dichter bij God kon komen en Zijn wil beter kon begrijpen. Ze schreef: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.” Deze eenvoudige woorden vatten de essentie van haar gebedsleven samen: een diepe wens om zich te onderwerpen aan Gods plan, wat het ook moge zijn.

Bestuderen van de Schrift

Corrie hechtte veel waarde aan het lezen en overdenken van de Bijbel. Ze geloofde dat de Schrift de blauwdruk van Gods wil bevat. Door dagelijks de Bijbel te lezen, reflecteerde ze op de verhalen, lessen en principes, en probeerde ze deze toe te passen in haar eigen leven.

Gemeenschap met andere Gelovigen

In haar boeken en toespraken benadrukte Corrie het belang van gemeenschap met andere christenen. Ze geloofde dat God vaak door andere mensen spreekt. Door met hen te delen, te bidden en te luisteren, kunnen we vaak meer inzicht krijgen in wat God van ons vraagt.

Openstaan voor Leiding

Voor Corrie was het essentieel om een open hart en geest te hebben. Ze benadrukte het belang van het herkennen van de ‘stille zachte stem’ van God in ons dagelijks leven. Dit vereist geduld, oefening en een bereidheid om te luisteren.

Vertrouwen door Beproevingen

Tijdens de donkerste dagen in het concentratiekamp bleef Corrie haar vertrouwen in God behouden. Ze geloofde dat zelfs in de moeilijkste tijden, God een plan had. Haar ervaring leerde haar dat vertrouwen in God, zelfs als Zijn wil niet direct duidelijk is, essentieel is voor het leren kennen van Zijn bedoelingen.

Conclusie

Corrie ten Boom’s levensreis is een getuigenis van diep geloof en vertrouwen. Voor haar was het leren kennen van Gods wil niet slechts een eenmalige vraag, maar een levenslange zoektocht die gebed, studie, gemeenschap, openheid en vertrouwen vereiste. Door haar voorbeeld worden we eraan herinnerd dat het kennen van Gods wil mogelijk is, maar het vereist toewijding, geduld en een oprecht verlangen om Zijn pad te volgen.