Goede vrijdag

0
1706
Schilderij dat de Kruisiging van Jezus verbeeldt
Schilderij dat de Kruisiging van Jezus verbeeldt

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken wij de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.

De gebeurtenissen staan beschreven in de vier canonieke Evangeliën:

Matteüs 27:1-61
Marcus 15:1-47
Lucas 22:66–23:56
Johannes 18:28–19:42

e betekenis van de dood van Jezus en van Goede Vrijdag ligt in het offer dat Jezus volgens de evangeliën heeft gebracht (Marcus 10:45)[5]. Zijn dood wordt in het Nieuwe Testament gezien als een offer (Hebreeën 10:4-10). De offers in het Oude Testament moeten gezien worden als een voorafschaduwing van of vooruitzien naar de dood van Jezus. De geofferde dieren (vooral de lammeren) wezen er al op dat voor betaling van de schuld bloed nodig is. Johannes de Doper heeft Jezus aangewezen als het Lam van God (Johannes 1:29). Door zijn dood heeft Jezus de schuld van de zonde betaald. Daardoor heeft Jezus ook de satan overwonnen. Christenen herdenken daarom op Goede Vrijdag de verlossing van de zonde en de overwinning op de satan.

Afbeelding: Vasily Vereshchagin, Public domain, via Wikimedia Commons