Gods Leiding – Corrie ten Boom 5/5 (1)

0
205

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Johannes 3:3

Please rate this