Gebed voor Wijsheid en Leiding

0
14
Gebed voor Wijsheid en Leiding
Gebed voor Wijsheid en Leiding

Almachtige Vader,

Wij komen tot U in nederige aanbidding, erkennend dat U de bron bent van alle wijsheid en kennis. In deze complexe wereld vol uitdagingen en beslissingen, zoeken wij Uw leiding en Uw licht op ons pad.

Heer, schenk ons de wijsheid die alleen van U kan komen. Open onze ogen voor de waarheden van Uw Woord en verlicht ons verstand om de richting te onderscheiden die U voor ons hebt voorbereid. Help ons om Uw stem te horen boven al het lawaai uit en onze harten af te stemmen op Uw wil.

Wij bidden voor de situaties waarin we ons nu bevinden, waar de volgende stap onduidelijk is. Geef ons het geduld om te wachten op Uw timing en de moed om te handelen wanneer U ons roept. Laat onze acties Uw liefde reflecteren en onze woorden Uw wijsheid dragen.

We vragen U ook om leiding in onze relaties. Help ons om anderen te zien zoals U hen ziet, en om lief te hebben zoals Jezus ons liefhad. Geef ons de kracht om vergeving te bieden waar nodig en de nederigheid om hetzelfde te zoeken.

In ons werk en onze dienstbaarheid, inspireer ons met creatieve ideeën en oplossingen die eer brengen aan Uw naam en het goede doen voor anderen. Geef ons de vaardigheid om ons werk goed te doen, en het hart om het te doen met liefde.

Vader, wij vertrouwen op Uw constante aanwezigheid in ons leven. U heeft beloofd ons nooit te verlaten of in de steek te laten, en wij houden vast aan die belofte. Wij danken U voor Uw oneindige liefde en de perfecte wijsheid die U vrijelijk geeft aan hen die erom vragen.

Wij bidden dit in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder.

Amen.