Gebed voor gezondheid van mensen

0
45
Gebed voor gezondheid van mensen
Gebed voor gezondheid van mensen

Heer onze Geneesheer,

Ik nader Uw troon van genade met een hart vol hoop en handen opgeheven in gebed, zoekend naar Uw helende aanraking voor mijn gezondheid en welzijn. In Uw Woord heeft U beloofd dat U dichtbij bent bij allen die gebroken zijn en de gekneusden van geest verbindt.

Ik bid voor de genezing van mijn lichaam, geest en ziel. Dat Uw helende krachten zullen doorwerken in elke cel, elk weefsel en elk orgaan in mijn lichaam. Verban elke ziekte en elke disfunctie die probeert zich te vestigen, en vervang deze door de volmaaktheid van Uw gezonde schepping.

Heer, schenk me ook de rust en de vrede die nodig zijn voor genezing. Help me om stress en zorgen los te laten, en vertrouwen te hebben in Uw verzorging en voorzienigheid. Mag Uw vrede, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en gedachten bewaken in Christus Jezus.

Ik bid voor de wijsheid en begeleiding voor artsen, verpleegkundigen en zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor mijn behandeling. Moge hun handen worden geleid door Uw wijze hand, en mag hun oordeel zuiver en onfeilbaar zijn onder Uw soevereine wil.

Verstrek mij, Heer, de kracht om de leiding te nemen over mijn gezondheid, door gezonde keuzes te maken wat betreft voeding, beweging en rust. Help mij om een levensstijl te omarmen die mijn lichaam voedt en mijn geest versterkt.

Ik vraag om troost en steun voor mijn familie en vrienden die met mij meevoelen in deze tijd. Geef hen hoop en laat hen Uw liefde voelen in tijden van bezorgdheid. Moge onze relaties een bron van wederzijdse kracht en aanmoediging zijn.

In de stilte van dit moment bied ik U alles aan wat ik voel, Heer – mijn pijn, mijn angst, mijn hoop en mijn dankbaarheid. U kent elke gedachte voordat deze zich vormt, elke zucht die uit mijn diepste innerlijk opstijgt.

Laat Uw wil gedaan worden in mijn leven, Heer. Of het nu door wonderen of door medische wetenschap is, mag Uw naam worden verheerlijkt door mijn genezing en gezondheid. En in deze reis van genezing, moge ik steeds meer op U vertrouwen, mijn rots en mijn verlosser.

Dank U voor Uw oneindige liefde en Uw belofte van genezing en vernieuwing. In de naam van Jezus, onze Heiland en Heer, bid ik.

Amen.