Gebed voor Familie en Relaties

0
94
Gebed voor Familie en Relaties
Gebed voor Familie en Relaties

Barmhartige Hemelse Vader,

Wij komen voor U met open harten, dankbaar voor de gezinnen en relaties die U in ons leven hebt geplaatst. U hebt ons geschapen voor gemeenschap, om elkaar lief te hebben en om in harmonie met elkaar te leven. Toch erkennen we dat relaties soms complex en uitdagend kunnen zijn.

In Uw oneindige wijsheid vraagt U ons om lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad, en dus brengen wij onze relaties voor U, Heer. Wij bidden voor herstel waar conflict en onbegrip wortel hebben geschoten. Moge Uw vrede die alle verstand te boven gaat onze harten en huizen vullen.

Schenk ons de genade om geduldig en vriendelijk te zijn, niet snel aangebrand of wrokdragend, en geef ons de kracht om elkaar te vergeven zoals U ons vergeeft. Mogen wij bruggen bouwen waar muren zijn opgetrokken, en open communicatie stimuleren waar stilte heeft overheerst.

We dragen onze familieleden aan U op: ouders, kinderen, broers en zussen, echtgenoten en vrienden. Bescherm hen, leid hen en zegen hen met Uw liefde. Waar er afstand is, vragen we om Uw nabijheid. Waar er zwakte is, vragen we om Uw kracht. Waar er behoefte is, voorzien wij van Uw hand.

Voor degenen onder ons die eenzaam zijn en verlangen naar gezelschap, wees alstublieft hun trooster en gids hen naar relaties die hen versterken en hen naar U toe trekken.

We bidden ook voor de relaties binnen onze kerk en gemeenschap. Mogen we elkaar liefhebben met de liefde die U ons heeft getoond, zelfopoffering en zonder voorbehoud. Help ons om een gemeenschap te zijn die gekenmerkt wordt door wederzijdse steun en aanmoediging.

Heer, we bidden dat onze relaties een getuigenis zullen zijn van Uw goedheid en genade. Mogen we elkaar liefhebben met de liefde die U ons gegeven heeft, zodat anderen Uw aanwezigheid in ons midden kunnen zien en voelen.

Dank U dat U altijd bij ons bent, ons leidt en ons liefheeft. We bidden dat Uw wil gedaan zal worden in onze familie en relaties, net zoals het in de hemel wordt gedaan.

In Jezus’ kostbare naam bidden we,

Amen.