Gebed voor Bescherming

0
76
Gebed voor Bescherming
Gebed voor Bescherming

Almachtige God en Hemelse Vader,

In Uw liefdevolle aanwezigheid vinden wij troost en kracht. Wij komen tot U met een diep verlangen naar bescherming en veiligheid in deze turbulente en soms dreigende wereld.

Heer, we bidden om Uw beschermende hand over ons en onze geliefden. We vragen U om ons te omringen met Uw engelen, om ons te bewaren op onze wegen, en ons te leiden door de schaduwen van onzekerheid en angst. Net zoals Uw Woord ons leert dat de rechtvaardigen worden beschermd als met een schild, zo vragen we U om een schild van bescherming om ons heen te zijn.

Bescherm ons lichaam en geest tegen gevaren die we zien en tegen de ongeziene bedreigingen die in het verborgene loeren. Bewaar ons hart in vrede en onze geest in kalmte, zelfs in het aangezicht van moeilijkheden en gevaren.

In tijden van ziekte, vragen we U om onze genezer te zijn. In momenten van zwakte, wees onze kracht. In perioden van verwarring, wees onze wijsheid. En in ogenblikken van kwetsbaarheid, wees onze rots en ons bolwerk.

Wij bidden speciaal voor degenen die ons in het dagelijks leven beschermen – voor onze politie, brandweerlieden, medici en militairen. Geef hen de kracht en moed die zij nodig hebben om hun plicht te vervullen en keer hen veilig terug naar hun families.

Heer, in Uw grote genade, bescherm ook onze geest en ziel. Help ons om staande te blijven tegenover de verleidingen die ons van U zouden willen weglokken. Wapen ons met Uw Woord, versterk ons geloof, en help ons om vast te staan in de waarheid van Uw liefde en beloften.

We bidden voor de jongsten onder ons, voor de kinderen en jongeren. Houd hun onschuld en vreugde veilig voor de schadelijke invloeden van deze wereld. Leer hen Uw wegen, zodat ze mogen opgroeien in Uw wijsheid en genade.

In momenten van angst, herinner ons aan Uw Woord dat zegt, “Vrees niet, want Ik ben met je; wees niet angstig, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, je helpen, je ondersteunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.”

Wij vertrouwen op Uw belofte van bescherming en plaatsen ons leven in Uw handen. Leid ons en bewaak ons in elke stap die we zetten.

In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij,

Amen.