Gebed voor Armoede en Hongersnood

0
30
Gebed voor Armoede en Hongersnood
Gebed voor Armoede en Hongersnood

Barmhartige Vader,

Wij komen tot U, onze harten zwaar van de lasten van deze wereld, waar armoede en hongersnood voor velen een dagelijkse realiteit zijn. We bidden voor onze broeders en zusters die zonder voedsel, onderdak of hoop op een betere morgen zijn.

Heer, U voedt de vogels van de hemel en kleedt de lelies van het veld. U ziet de waarde van elke ziel, ongeacht hun aardse bezittingen. Wij bidden dat Uw liefdevolle handen hen zullen bereiken die in armoede leven, dat U voor hen zal voorzien in hun basisbehoeften en hen zal troosten in hun strijd.

Open de ogen van de wereld voor de nood die ons omringt. Laat ons niet onverschillig zijn voor het lijden van anderen, maar geef ons een hart dat bewogen is door mededogen en de wil om te handelen. Inspireer ons, als Uw volgelingen, om te delen van wat wij hebben, om gul te zijn en om te streven naar een wereld waarin geen honger is.

Wij bidden voor de regeringen en organisaties die werken om armoede te bestrijden en hongersnood te beëindigen. Geef hen wijsheid om effectieve strategieën te ontwikkelen, eerlijkheid om middelen verstandig te gebruiken, en een hart voor rechtvaardigheid om de wortels van deze problemen aan te pakken.

Heer, breek de ketenen van armoede en laat Uw gerechtigheid stromen als een nooit eindigende rivier. Waar corruptie en hebzucht de verdeeldheid vergroten, vragen we om Uw interventie. Waar oorlog en conflict oogsten vernietigen en hongersnood veroorzaken, bidden we om Uw vrede.

Mogen we als gemeenschap van gelovigen nooit vergeten dat wat we voor de minste van onze broeders en zusters doen, we voor U doen. Help ons om Uw liefde te tonen door onze handen uit te strekken naar de behoeftigen en te dienen met een geest van genade en mededogen.

Wij roepen U aan in de naam van Jezus, Die zichzelf gaf als het Brood des levens, zodat iedereen die naar Hem komt niet meer zal hongeren. Door Uw genade en voorziening, laten we samenwerken om een einde te maken aan honger en om een toekomst van hoop en overvloed voor allen te bouwen.

Amen.