Film de passion of the christ (youtube)

0
1008
Film de passion of the christ (youtube)
Film de passion of the christ (youtube)

Het is bijna Pasen, morgen heeft ruim 2000 jaar gelden Jezus zijn leven gegeven voor onze zonden. Hij was het lam dat werd geofferd aan het kruis. Christus of Jezus heeft geleden voor onze zonden. Hij werd zwaar gemarteld en vervolgens aan het kruis gehangen, om te sterven door uitputting. Denk hier aan dan weet je, wat hij heeft gedaan voor ons.

Hieronder is de film uit Youtube met het verhaal

        [embedplusvideo height=”281″ width=”450″ standard=”http://www.youtube.com/v/UCtAvg1rL-M?fs=1″ vars=”ytid=UCtAvg1rL-M&width=450&height=281&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4494″ /]

The Passion of The Christ is een film over de laatste twaalf uren van het leven van Jezus van Nazareth. De film opent in de Olijventuin (Getsemane) waar Jezus naartoe gaat om te bidden na het Laatste Avondmaal. Jezus verzet zich tegen de verlokkingen van Satan. Verraden door Judas Iscariot, wordt Jezus gearresteerd en meegenomen binnen de stadsmuren van Jeruzalem waar de leiders van de Farizeeërs hem confronteren met beschuldigingen van heiligschennis en hem ter dood veroordelen.

 De film werd gefinancierd en geregisseerd door de Amerikaan-Australiër Mel Gibson. Het is een filmische bewerking van het traditionele Passiespel, een rooms-katholieke traditie in het Paasseizoen. De film is ook bij niet-katholieken populair.

Waardering van de film

Door sommigen wordt de film bijzonder gewaardeerd. Billy Graham, een Amerikaanse evangelist, ziet hierin een hoogtepunt voor de verkondiging van het evangelie. Door anderen wordt echter gewezen op het gewelddadige karakter van de film en/of dat deze wellicht zou kunnen aanzetten tot antisemitisme.

Waardering in Nederland

In Nederland werd de film door christelijke groeperingen als de bevindelijk gereformeerden bij voorbaat afgewezen omdat zij van mening zijn dat het evangelie niet via film verspreid kan worden. Aan de hand van het tweede gebod uit de Tien Geboden wordt door een aantal christenen tevens het idee afgewezen dat Jezus zou kunnen worden “gespeeld”. Hij is voor hen de Zoon van God en kan en mag daarom niet worden nagespeeld. Bovendien is het lijden van Jezus volgens hen niet in de eerste plaats lichamelijk maar geestelijk (angst en godverlatenheid). De film zou daardoor een onjuist beeld van het lijden van Jezus geven.

Aan de andere kant werd de film door verschillende evangelische en orthodoxe protestanten juist aangegrepen als evangelisatiemateriaal. Deels gebeurde dit door de film zelf te promoten, deels door evangelisatie bij bioscopen.

De Nederlandse publieke omroepen KRO, NCRV en EO hebben in 2004 getracht om de rechten van de film voor uitzending in handen te krijgen. RTL wist de rechten echter uiteindelijk te bemachtigen. Hierop bood de Evangelische Omroep aan RTL de mogelijkheid aan om van haar nazorgteam gebruik te maken, mochten mensen na afloop van de film zo geraakt zijn dat ze met iemand erover na willen praten. RTL beschikt niet over een soortgelijk team, want zo sprak een woordvoerder: “Wij zenden niet zo vaak iets uit waar mensen van in de war raken”. Niet bekend is of RTL uiteindelijk op dit aanbod is ingegaan.