Home Corrie ten Boom: Klaar zijn voor Jezus’ wederkomst Corrie ten Boom: Klaar zijn voor Jezus’ wederkomst