02 Exodus

Het boek Exodus, het tweede boek van de Bijbel, beschrijft de bevrijding van de Israëlieten uit slavernij in Egypte onder leiding van Mozes. Door spectaculaire plagen dwingt God de farao hen te laten gaan. Bij de Rode Zee zorgt een wonder voor hun ontsnapping aan de Egyptenaren. Op de berg Sinaï ontvangt Mozes de Tien Geboden. Exodus benadrukt Gods verbond met Zijn volk en hun reis naar het Beloofde Land.