20 Psalmen

De Psalmen zijn een verzameling van 150 religieuze gedichten of liederen in de Bijbel, voornamelijk gevonden in het Oude Testament. Ze vormen het boek Psalmen en zijn geschreven door verschillende auteurs, waaronder koning David. De Psalmen drukken een breed scala aan menselijke emoties uit, van lof en dankbaarheid tot verdriet en wanhoop. Ze worden vaak gebruikt in Joodse en christelijke erediensten als gebeden of hymnen.

De Psalmen bieden troost, begeleiding en wijsheid en zijn door de eeuwen heen een bron van inspiratie en meditatie geweest voor gelovigen. Ze blijven een fundamenteel onderdeel van de Bijbelse literatuur.