Brief over hoe de inzender over het volgen van Jezus Christus denkt

0
451
Cross over Budapest
Cross over Budapest

Hier mijn opmerkingen over hoe ik Jezus ervaar en probeer te leven n.a.v. het bericht Bouw een relatie op met je Hemelse Vader, door met hem te praten. Dit bericht sprak mij best wel aan. Als je vergeving wilt en goed wil zijn voor je medemens, moet je wat doen. En hoe, wat wat je, mogelijkheden zijn. Doe wat je kan!

Jezus kijkt niet naar wat je bent of wat je doet. Door Jezus vergeet God onze zonden. Als je in zonden leeft, is het nog niet te laat om je leven te veranderen. Vergeving is ook mogelijk op je sterfbed, kijk maar naar de kruisiging van Jezus, waarbij hij vergeving gaf aan een crimineel.

Jezus had veel contacten met mensen die veel zonden plegen. De Bijbel spreekt van de omgang van Jezus met destijds in het algemeen geminachte mensen, zoals prostituees en tollenaars. Een centrale rol in de prediking van Jezus was het nabije Koninkrijk van God, een profetische traditie die al in de dagen van Jezus enkele eeuwen oud was (vergelijk Amos). In zijn prediking betrok Jezus de joodse verwachting van Gods Koninkrijk op zichzelf. Uitgestotenen en armen waren blijkbaar een belangrijke of zelfs de belangrijkste groep die door Jezus werd aangesproken.

God wil iedereen bereiken via Jezus en de heilige geest. Het gaat er niet om of rijk of arm bent, voor God is iedereen gelijk. Kijk nu eens naar de maatschappij er zijn heel veel mensen die buiten de maatschappij vallen, dit komt door dat mensen in de schulden zitten of nergens terecht kunnen, met hun problemen. Als Jezus in deze tijd had geleefd, dan had zich bekommerd om deze mensen. Als je rijk bent, moet je delen, want jij hebt genoeg om te kunnen leven. Als je niet wilt geven, dan ben je niet goed voor je naasten.

Een volger van Jezus Christus.