Brief aan god vergeving

0
1526
Cross in the argentinian Andes

Ingezonden 18-06-2013

De verwerking van zonde de je hebt gepleegd geeft veel verdriet, je kan het helaas niet meer terug draaien of goed maken met personen. Soms gaat dit niet meer omdat de persoon in kwestie al is overleden. Het doet pijn, maar er is troost, omdat je de vergeving krijgt door het offer van Jezus Christus.

Het vervelende is als andere jou niet vergeven, dit niet goed voelt. Ik heb iedereen de zonden vergeven die ze tegen mij hebben gedaan. Dit is ook de voorwaarde die Jezus stelt aan vergeving. In het gebed aan onze vader vraag je het volgende:

vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Het vergeven is geen eenrichtingsverkeer. Als je vergeven wilt worden, moet je ook de anderen hun zonden tegen over jou vergeven. En dit is heel moeilijk, maar je moet het wel doen om vergeving te krijgen.

Ik heb gezondigd door de 10 geboden te overtreden. Voorbeeld “Eer uw vader en uw Moeder.” Ik ben hier ernstig in gebreken gebleven en ik heb het er moeilijk mee, nu één van hun is overleden. Ik kan het niet meer goed maken omdat alle contact is verbroken. Ik weet dat mijn (hemelse) vader mij vergeeft.

Nu ik deze email heb verstuurt voel ik mij gelijk een stuk beter, omdat ik weet dat ik vergeving krijg en dat God dit overbrengt naar degene die niet meer op aarde is.

Ik ben op zoek naar God, ik kom steeds dichter bij hem, dit is moeilijk want ik heb mijn beperking, ik val steeds terug in mijn zonden. Het jammere is dat ik mij er bewust van ben. Soms is er geen andere uitweg, dan door weer te vervallen in het plegen van zonden. Dit doet pijn.