Boeken Oude Testament

Oude Testament De boeken van het Oude Testament zijn dezelfde als die van de Tenach, de joodse Bijbel (Hebreeuwse bijbel)

 1. Genesis – Vertelt het ontstaan van de wereld en de mensheid
 2. Exodus – Vertelt het vertrek van het Israëlitische volk uit Egypte naar het Beloofde land Kanaän.
 3. Leviticus – Profetie over de Messias, Jezus Christus
 4. Numeri – Vertelt over de twee tellingen van het joodse volk
 5. Deuteronomium – vertelt over de wetten en de tien geboden
 6. Jozua – vertelt over Jozua, de opvolger van Mozes
 7. Richteren / Rechters – vertelt over de geschiedenis van de dertien richters (rechters)
 8. Ruth – kort boek, over het geloof, geduld, ijver en vriendelijkheid
 9. I Samuël – vertelt over het leven van Samuël
 10. II Samuël – vertelt over het leven van Samuël
 11. I Koningen – vertelt over de koningen van Israël
 12. II Koningen – vertelt over de koningen van Israël
 13. I Kronieken – vertelt over de koningen van Israël
 14. II Kronieken – vertelt over de koningen van Israël
 15. Ezra – vertelt over de gebeurtenissen aan het einde van de Babylonische ballingschap
 16. Nehemia – vertelt over de herbouw na de 70 jaar ballingschap
 17. Esther – vertelt het verhaal over Esther
 18. Job – vertelt het verhaal van Job, in dichtvorm
 19. Psalmen – geschreven door David, Mozes, Salomo, Asaf, zonen van Korach en Ethan
 20. Spreuken – moralistische en filosofische uitspraken in dichtvorm
 21. Prediker – refrein; ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid
 22. Hooglied – een tweespraak in dichtvorm, tussen twee geliefden
 23. Jesaja – profetieën
 24. Jeremia – profetieën
 25. Klaagliederen – vijf gedichten / klaagliederen
 26. Ezechiël – profetieën
 27. Daniël – de eerste helft is historisch, de tweede helft profetieën
 28. Hosea – profetieën
 29. Joël – profetieën
 30. Amos – vertelt over de profeet Amos
 31. Obadja – vertelt over het herstel van Israël
 32. Jona – vertelt over de profeet Jona
 33. Micha – profetieën
 34. Nahum – profetieën
 35. Habakuk – bestaat uit drie hoofdstukken
 36. Zefanja – profetieën
 37. Haggai – profetieën
 38. Zacharia – richtte zich tegen het gebrek aan Godsvertrouwen en zelfzucht
 39. Maleachi – profetieën