Bid voor ons, vandaag en morgen.

0
1342

Bid voor ons, vandaag en morgen.
DANK …
…God, dat radio en andere media bestaan. En dat het Evangelie via de radio overal kan komen, ook in landen waar christenvervolging is en in verafgelegen gebieden.

BID …
… dat de Heilige Geest mag werken zowel in de luisteraars als in de programmamakers, zodat God kan spreken tot de harten van mensen.

… voor vrouwen die naar het radioprogramma ‘Hoop voor Vrouwen’ luisteren; dat zij door God mogen worden gebruikt in hun gezin, familie en woonplaats.

… dat TWR de mensen mag bereiken die nog nooit het Evangelie hebben gehoord.

… voor de luisteraars uit landen waar christenvervolging is. Bid voor hen die op zoek zijn naar de levende God; dat ze door de radioprogramma’s een relatie krijgen met de Here Jezus.

… om Gods hulp bij het maken van programma’s in nieuwe talen, en bij het vinden van medewerkers die zich door God geroepen weten.

… voor luisteraars in de gevangenis; dat zij door de programma’s vergeving en geestelijke vrijheid mogen ervaren.

… voor bescherming van TWR-medewerkers, die radio’s en Bijbels verspreiden in landen waar zware christenvervolging heerst, zoals in China, Noord-Korea, India en het Midden-Oosten.

… voor de vele zieken (35 miljoen) die lijden aan aids; dat het Evangelie hun levens zal veranderen.

… voor de kinderen die luisteren; zij staan erg open voor het Evangelie. “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet!”

Gebedskaart downloaden
Deze gebedspunten staan ook op een gebedskaart. U kunt deze hieronder downloaden, maar ook opvragen als stevige kaart die u in uw bijbel kunt bewaren.

Bidden voor TWR