Leken bouwen Mariabasiliek in Amsterdam

0
1155

Een groep enthousiaste gelovigen in Amsterdam heeft besloten zelf de bouw van een bedevaartkerk c.q. Mariaheiligdom ter hand te nemen met goedkeuring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr.J.M.Punt.

Volgens Mathe Reijnierse, een van de initiatiefnemers, zijn architect, grond en geld geen probleem. Architect Pi de Bruijn zou bereid zijn het ontwerp van de basiliek op zich te nemen en een Filipijnse devotée is bereid het benodigde  startbudget te leveren.

Volgens Reijnierse staat het projectbureau van de Zuidas, dat over de te bebouwen grond gaat, niet onwelwillend tegenover het plan. Het te bebouwen terrein tegenover de RAI, de uiterste punt van de Zuidas, stond al sinds 2005 in de planning met een culturele bestemming .  Een groot theater voor Joop van den Ende annex uitgaansgebied zou aldaar gerealiseerd moeten worden als waardige afsluiting van de Zuidas. Dit plan ging uiteindelijk niet door waardoor het terrein bestaande uit 5 kavels jarenlang braak bleef liggen, en momenteel gebruikt wordt voor tijdelijke volkstuintjes.

Mgr. Punt, de bisschop onder wiens jurisdictie de bedevaartkerk valt, heeft te kennen gegeven dat het bisdom zelf niet de bouw ter hand kan nemen maar dat leken initiatieven mogen nemen :  “ ..als men  kans ziet iets te creëren of bouwen, doe maar , mijn toestemming heeft het “.

Nadat Mgr. Punt op 31 mei  2002 de Mariaverschijning van Amsterdam officieel goedgekeurd heeft met de hoogste kerkelijk goedkeuring het “constat de supernaturalitate”,  staat Amsterdam in feite op gelijke hoogte met bedevaartplaatsen als Lourdes en Fatima en Santiago de Compostella.

Volgens hispanist en schrijver Robert Lemm  is de discrepantie tussen de al grote bekendheid in het buitenland van de Vrouwe van alle Volkeren, de titel waaronder Maria in Amsterdam verscheen,  en de onbekendheid in Nederland zelf, te wijten aan kerkpolitiek.  De Nederlandse kerkelijke hiërarchie zou de Amsterdamse Mariaverschijningen niet “opportuun” vinden schrijft Lemm op basis van archiefonderzoek in zijn onlangs uitgekomen boek “Valse schaamte, of waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen”.

De Vrouwe van alle Volkeren zelf , die treffend wordt afgebeeld in een groot schilderij dat te bezichtigen is in een dagelijks voor het publiek toegankelijk kapel aan de Diepenbrockstraat 3 in Amsterdam, geeft in Amsterdam de zelfde dringende boodschap als in Fatima.  Zij waarschuwt voor een naderende wereldcatastrofe.  Als middel om deze  “wereldcatastrofe”  ofwel politiek en economische ineenstorting af te wenden en de vrede te verkrijgen voor de wereld, vraagt zij om de bouw van een bedevaartkerk ter hare ere en om een door de kerk af te kondigen 5e mariaal dogma waarin Maria als moeder der mensheid wordt aanvaard, en als de door God aangestelde middelares, voorspreekster en medeverlosseres.

Aan eenieder die voor haar schilderij komt bidden belooft de “Vrouwe”  hen gebed te zullen verhoren.

Dit ”wonderschilderij”  zal te zijner tijd in de te bouwen bedevaartkerk geplaatst worden . Meer hierover is te vinden op de site :  hetvijfdemarialedogma.nl

Op 22 augustus zal de Amsterdamse kunstenaar en vredesactivist Rob Schrama een lichtpiramide oprichten boven het terrein waar de bedevaartkerk gebouwd kan worden . Tevens zal  er een interreligieuze gebedsbijeenkomst gehouden worden om de voorspraak van de Vrouwe af te smeken.